Nadační fond
vzdělávání
a podnikání

Zjistit více o fondu

Fond

O fondu

Nadační fond vzdělávání a podnikání podporuje a rozvíjí inovativní myšlení mezi studenty napříč vzdělávacím systémem.

V České republice tvoříme generaci podnikavých lidí, kterým dodáváme sebedůvěru, učíme je pracovat na  vlastních nápadech a asistujeme jim při jejich aktivním začlenění do podnikatelského prostředí, aby mohli následně inovovat své okolí a prospívat svou činností celé společnosti.

Projekty

Projekty

Aktivity nadačního fondu se v současné době zaměřují především na studenty středních škol, u kterých rozvíjí předně jejich podnikavost. Jedná se o jednu z osmi klíčových kompetencí pro 21. století definovaných Radou Evropské unie.

Zároveň se také aktivně zapojujeme do plnění cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN, a to zvláště cíle 4 - Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny a cíle 8 - Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny.

Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej je mimoškolní program a jedinečná příležitost pro středoškolské studenty, v jejímž rámci mají možnost pracovat na svém nápadu a rozvíjet jej ve skutečný produkt nebo službu. To vše za asistence úspěšných profesionálu, kteří působí v roli mentorů, expertů a porotců.

Soutěž vrcholí regionálními finále, kde účastníci prezentují své podnikatelské záměry. Pokud osloví porotu, postoupí do republikového finále, kde následně poznáme vítěze ročníku.

Zobrazit více

MAXP

Vzdělávací platforma MAXP vznikla v rámci projektu Junior MBA, podpořeného z programu Erasmus+ a zaměřuje se na výuku klíčových dovedností pro podnikavost mladých lidí. MAXP uživatelům ukáže cestu a naučí je potřebné dovednosti, aby mohli do jejich vysněného světa vstoupit se zdravě nabitým sebevědomím.

Platforma nabízí řadu herních prvků, díky kterým studenti zapomenou na to, že se učí, a rádi se na ni vrací. K dispozici je i metodika pro učitele, která informuje o tom, jak MAXP začlenit do hodin, případně volnočasových programů.

Quest: Podnikej

Quest: Podnikej vznikl pro potřeby pedagogických pracovníků v Jihočeském kraji. Nabízí učebnici, pracovní listy, metodiku pro vyučující, doplňující videa či workshopy. Po implementaci do praxe a velmi pozitivní zpětné vazbě jak od pedagogů, tak od studentů jsme se rozhodli workshopy a materiály poskytnout také mimo hranice Jihočeského kraje, a to skrze další vzdělávání pedagogických pracovníků („DVPP“).

Zobrazit více

Podcast: Z lavice do akce

„Z lavice do akce“ je podcast Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, se kterou nadační fond spolupracuje díky Martinu Vítkovi, předsedovi správní rady fondu. Ten zastává roli moderátora a odborného konzultanta v tvůrčím týmu.

„Z lavice do akce“ nabízí rozhovory s pedagogy, studenty i zástupci státních institucí, kteří na svých příkladech ukazují, jak fungují populární programy na rozvoj podnikavosti a jaké nástroje k výuce této klíčové dovednosti ve třídách používají.

Zobrazit více

Ověř nápad

Největší překážkou na začátku práce na vlastním projektu jsou naše vlastní pochybnosti. Pokud svému nápadu nevěříte, pošlete nám popis toho, na čem chcete pracovat. Naši kolegové vám dají upřímnou zpětnou vazbu a odkážou vás na zdroje, které vám pomohou vizi realizovat. Neváhejte si nápad ověřit!

Zobrazit více

Inovační procesy startupového světa UPOL

Inovační procesy startupového světa („IPSS“) je B akreditovaný volitelný předmět Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem volitelného předmětu IPSS je naučit studenty Přírodovědecké fakulty aplikovat získané vědomosti v praxi,a to skrze tvorbu vlastního projektu. Studenti tak rozvinou svou podnikavost a schopnost realizovat přenos technologií z univerzitního do reálného prostředí.

IPSS byl vytvořen na základě poptávky Přírodovědecké fakulty UPOL a je vyučován předsedou správní rady nadačního fondu Martinem Vítkem.

Zobrazit více

Asociace podnikavé Česko

Nadační fond vzdělávání a podnikání je zakládajícím členem Asociace podnikavé Česko, která má za úkol sjednotit a stabilizovat prostředí pro výuku klíčové dovednosti – podnikavosti – napříč českými regiony.

Cílem je skrze spolupráci hlavních aktérů na poli podnikavosti zvýšit dopad a umocnit rychlost změny způsobu vzdělávání a začít tak české občany systematicky připravovat na ekonomickou transformaci.

Find out more
Zapojte se

Zapojte se

Chcete podpořit aktivity nadačního fondu? Staňte se naší součástí v některé z následujících oblastí.

Know-how
Staňte se mentorem či expertem a sdílejte své znalosti i zkušenosti se studenty zapojenými do projektů nadačního fondu.
Kooperace
Vytvořte či upravte společně s námi chytré pomůcky a zefektivněte tak středoškolským studentům jejich práci v rámci našich projektů.
Finance
Hledáme partnery, kteří s námi vytvoří podnikavé Česko a budou vzory pro všechny středoškolské studenty a začínající podnikatele.

Pokud nás chcete podpořit, neváhejte kontaktovat předsedu správní rady Martina Vítka na e-mailové adrese martin.vitek@nfvap.cz

Kontakty

Kontakty

 • Sídlo
  Nadační fond vzdělávání a podnikání
  Kališnická 2889/18, 130 00
  Praha 3
 • Telefon
 • E-mail
 • Transparentní účet
  88888883 / 0600
  (Moneta Money Bank)
 • IČO
  06425518

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Napište nám a my se vám brzy ozveme.